توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد

۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۰۸:۵۰ کد : ۷۰۲۴۸ فرهنگی تاپ خبر
تعداد بازدید:۱۰۸
خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب در دانشگاه صنعتی اصفهان در شورای فرهنگی این دانشگاه ارائه شد.
خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب در دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان توسط دکتر غلامرضا قجاوند، مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و مسؤول طرح در شورای فرهنگی دانشگاه ارائه شد.

قجاوند اظهار کرد: فاز اول این طرح به روش کیفی از نوع پدیدار شناسی و با مصاحبه عمیق با 19 دانشجوی دختر کشف حجاب کرده و شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر پدیده کشف حجاب کرده و شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر پدیده کشف حجاب که قبلاً پایان یافته بود و نتایج آن در شورای فرهنگی ما دانشگاه ارائه شده بود.

وی ادامه داد: فاز دوم طرح به منظور شناسایی راهکارهای علمی و کاربردی مدیریت پدیده کشف حجاب به روش کیفی از نوع پدیدار شناسی و با مصاحبه عمیق با 28 نفر از اساتید و صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی، مذهبی، اعتقادی و ... انجام شد و سپس از اشباع اطلاعات، راهکارهای ارائه شده با روش هفت مرحله ای تکنیک کلایزی مشخص و دسته بندی شدند.

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: فاز سوم این طرح مطالعاتی با روش پیمایشی جهت وزن دهی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پدیده کشف حجاب و راهکارهای مدیریت آن در دانشگاه صنعتی اصفهان به زودی اجرا خواهد شد.

کلید واژه ها: طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب کشف حجاب


نظر شما :