اختتام طرح پژوهشی انجام خدمات نظرسنجی جامع از ذینفعان و تحلیل نتایج شرکت پتروشیمی اصفهان

۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۳:۰۳ کد : ۷۲۷۹۹ پژوهشی
تعداد بازدید:۳۲
طرح پژوهشی نظرسنجی جامع از ذینفعان و تحلیل نتایج شرکت پتروشیمی اصفهان توسط مرکز خدمات تخصصی توسعه بهره وری وسیستم ها به پایان رسید.
اختتام طرح پژوهشی انجام خدمات نظرسنجی جامع از ذینفعان و تحلیل نتایج شرکت پتروشیمی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، طرح پژوهشی نظرسنجی جامع از ذینفعان و تحلیل نتایج شرکت پتروشیمی اصفهان توسط مرکز مرکز خدمات تخصصی توسعه بهره وری وسیستم ها به پایان رسید.

در این پروژه ذی نفعان کارفرما در گروه‌های مشتریان، پیمانکاران، سهامداران، تأمین کنندگان، دستگاه‌های حاکمیتی، کارکنان، جامعه شناسایی شد و در هر گروه پرسش‌نامه‌هایی طراحی و به تأیید واحدهای مختلف رسید در نهایت بر اساس انتخاب نمونه‌های اعتمادپذیر و نماینده از جامعه هر بخش از ذی‌نفعان بر اساس کانال‌های ارتباطی خود، انتظارات ذی‌نفعان خود را مورد سنجش قرار دادند و آن‌ها را تحلیل نمودند.

در این تحقیق ساختار نهایی برای سنجش یکپارچه انتظارات ذی‌نفعان شرکت پتروشیمی اصفهان با الهام از مدل تعالی EFQM طراحی شد. سپس یک دوره سنجش و تحلیل نتایج آن انجام و انتظارات هر ذی‌نفع بر اساس معیارهایی سنجیده و به صورت مستمر هدف‌گذاری و مقایسه گردید.


نظر شما :