گردهمایی همکاران جهادی در مجموعه سیاحتی باغبهادران به مناسبت "۱۶ مرداد سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی"

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳