سفر یک روزه رئیس جهاددانشگاهی به اصفهان و دیدار با استاندار و بازدید از طرح های فناورانه واحد صنعتی اصفهان۹

سفر یک روزه رئیس جهاددانشگاهی به اصفهان و دیدار با استاندار و بازدید از طرح های فناورانه واحد صنعتی اصفهان

چهارشنبه 7 آبان 1399 در سفر یک روزه دکتر طیبی به اصفهان، وی با استاندار این...