یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران۱۹

یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مهندس احمد پایداری معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اظهار...

سفر یک روزه رئیس جهاددانشگاهی به اصفهان و دیدار با استاندار و بازدید از طرح های فناورانه واحد صنعتی اصفهان۹

سفر یک روزه رئیس جهاددانشگاهی به اصفهان و دیدار با استاندار و بازدید از طرح های فناورانه واحد صنعتی اصفهان

چهارشنبه 7 آبان 1399 در سفر یک روزه دکتر طیبی به اصفهان، وی با استاندار این...