یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۴ ۱۹

مهندس احمد پایداری معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اظهار کرد: مرحله رده بندی و نهایی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه در تالار شهید فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.


پایداری افزود: در بخش رده بندی این مسابقات تیم آفتاب در جایگاه موافق و تیم مغناطیس در جایگاه مخالف در مورد گزاره "در این فساد ساختاری داریم" با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم مغناطیس به عنوان تیم سوم این دور از مسابقات ملی مناظره دانشجویان انتخاب شد.


وی ادامه داد: بخش نهایی این دور از مسابقات با حضور تیم شهید خرازی در جایگاه موافق و تیم جهاد علمی در جایگاه مخالف بر سر گزاره "اولویت کشور باید اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد" مناظره کردند و تیم جهاد علمی به عنوان تیم برتر به مرحله منطقه ای یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران راه یافت.


معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: گفتنی است تیم های دوم و سوم نیز به عنوان دیگر نمایندگان استان اصفهان به مرحله منطقه ای این مسابقات معرفی خواهند شد.

یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
یازدهمین مرحله مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران