ویژه برنامه دفاع مقدس ، تجدید میثاق با شهدا و نمایشگاه دستاوردهای واحد صنعتی اصفهان در دوران دفاع مقدس( ۲ مهرماه)

۰۸ مهر ۱۳۹۸ ۵