برپایی نمایشگاه دستاوردهای جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در دوران دفاع مقدس، توسط معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی و اداره روابط عمومی واحد

۰۸ مهر ۱۳۹۸ ۶