سفر یک روزه رئیس جهاددانشگاهی به اصفهان و دیدار با استاندار و بازدید از طرح های فناورانه واحد صنعتی اصفهان

۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ ۹

چهارشنبه 7 آبان 1399 در سفر یک روزه دکتر طیبی به اصفهان، وی با استاندار این استان نشست مشترک برگزار کرد و پس از آن از طرح‌های فناورانه جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بازدید عمل آورد.