تجلیل از ماموران وظیفه جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بمناسبت گرامی داشت روز سرباز

۱۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۵ ۴