اجرای طرح پژوهشی «کسب دانش فنی استخراج، جداسازی و تولید فروکتوز از خرمای ضایعاتی»

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۴ کد : ۵۶۳۴۴ پژوهشی تاپ خبر
تعداد بازدید:۲۶۱
طرح پژوهشی «کسب دانش فنی استخراج، جداسازی و تولید فروکتوز از خرمای ضایعاتی» توسط مرکز خدمات تخصصی کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اجرا شد.
اجرای طرح پژوهشی «کسب دانش فنی استخراج، جداسازی و تولید فروکتوز از خرمای ضایعاتی»

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، فاز آزمایشگاهی طرح پژوهشی «کسب دانش فنی استخراج، جداسازی و تولید فروکتوز از خرمای درجه سه در دو فاز آزمایشگاهی و پایلوت» توسط دکتر حامد صابریان مدیر مرکز خدمات تخصصی کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با اخذ تأییدیه کارفرما وارد فاز بعدی شد.

صابریان اظهار کرد: میزان شیرینی فروکتوز از شکر بیشتر است به گونه ای که اگر شکر را به عنوان مبنا با شاخص شیرینی 1 در نظر بگیریم، شیرینی فروکتوز حدود 1.7 و شیرینی گلوکز حدود 0.7 برابر شکر است. از طرفی، خرماهای ضایعاتی سرشار از فروکتوز و گلوکز و اندکی ساکارز می باشند. لذا، هدف از این تحقیق تولید شربت فروکتوز 42 و 55 % از ضایعات خرما به عنوان جایگزینی مناسب برای شکر در صنایع غذایی بود. 
 

کلید واژه ها: فروکتوز ساکارز


نظر شما :