عمومی - آرشیو

تمدید حکم رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تمدید حکم رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

تمدید حکم رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

طی حکمی از سوی دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی، مهندس مرتضی تیموری رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در سمت خود ابقا شد. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر طیبی ضمن تشکر از زحمات رئیس واحد صنعتی اصفهان در قسمتی از تمدید حکم مهندس مرتضی تیموری به مدت ۲ سال آورده است : امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن واحد موفق باشید.

ادامه مطلب