عمومی - آرشیو

رمز موفقیت جهاددانشگاهی اتکا به جوانان است
رییس واحد صنعتی اصفهان، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان نجف آباد:

رمز موفقیت جهاددانشگاهی اتکا به جوانان است

رییس واحد صنعتی اصفهان گفت: رمز موفقیت جهاددانشگاهی که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله) مولود مبارک انقلاب است، اتکا به جوانان است.

ادامه مطلب
جهاد دانشگاهی درکنار دانشگاه ها و شهرک علمی و تحقیقاتی مثلث رفع بحران اشتغال باشد
معاون استانداراصفهان:

جهاد دانشگاهی درکنار دانشگاه ها و شهرک علمی و تحقیقاتی مثلث رفع بحران اشتغال باشد

 معاون استانداراصفهان گفت: ا ز جهاددانشگاهی انتظار داریم که  مثلث دانشگاه و شهرک علمی و تحقیقاتی و جهاددانشگاهی را تشکیل دهند و رفتاری مکملی و هم افزا گونه داشته باشند.

ادامه مطلب
جهاد دانشگاهی مجموعه آبرومندی در حوزه فناوری و علمی کشور است
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان:

جهاد دانشگاهی مجموعه آبرومندی در حوزه فناوری و علمی کشور است

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: درعرصه تولیدعلم و دانش جهاد دانشگاهی دارای جوانان خوشفکر، پرتوان و بانگیزه است، همچنین در حوزه فناوری که نیاز جامعه امروز است، جهاد دانشگاهی مجموعه ای آبرومند در صنعت و دارای توانمندی ها و جوانان قابل قبولی است.

ادامه مطلب