عمومی - آرشیو

شهادت کمترین هدیه بارگاه ربانی به سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی است
پیام تسلیت جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، بمناسبت شهادت سردار پرافتخار اسلام سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی:

شهادت کمترین هدیه بارگاه ربانی به سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی است

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در پیام تسلیت به مناسبت شهادت سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی سردار پر افتخار اسلام آورده است: شهادت کمترین هدیه بارگاه ربانی به سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی برای سال ها پایمردی در این راه است.

ادامه مطلب
مقام پنجم کندو کسب شد
توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان:

مقام پنجم کندو کسب شد

دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان، در رویداد کارآفرینی کندو مقام پنجم را در بین ۱۷ تیم شرکت کننده کسب نمود.

ادامه مطلب