عمومی - آرشیو

انجام پروژه های فناورانه براساس مزیت های بومی و نیاز کشور در دستور کار واحدهای جهاددانشگاهی
گفت وگوی اختصاصی دکتر طیبی با اداره روابط عمومی واحد صنعتی اصفهان :

انجام پروژه های فناورانه براساس مزیت های بومی و نیاز کشور در دستور کار واحدهای جهاددانشگاهی

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به موفقیت های روزافزون پروژه های فناورانه این نهاد،گفت: یکی از درخواست های ما از همه واحدهای جهاددانشگاهی این است که براساس نیازهای ملی و مزیت های بومی وتوانمندی های خود کارهای فناورانه شاخص داشته باشند.

ادامه مطلب
راه‌اندازی سریع شیمی پارک اصفهان باهدف تامین نیازهای کشور/توسعه پروژه‌های جهاددانشگاهی در استان
خبرتکمیلی/ رییس جهاددانشگاهی در نشست مشترک با استاندار اصفهان تاکید کرد:

راه‌اندازی سریع شیمی پارک اصفهان باهدف تامین نیازهای کشور/توسعه پروژه‌های جهاددانشگاهی در استان

دکتر طیبی در نشست مشترک با استاندار اصفهان با تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته در گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس اصفهان توسط جهاددانشگاهی گفت: با تهیه یک برنامه جامع، به‌طورقطع به دنبال رونق شیمی پارک اصفهان باهدف تهیه مواد شیمیایی موردنیاز کشور هستیم.

ادامه مطلب