عمومی - آرشیو

۶۰ درصد طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی تجاری‌سازی شده است
از نگاه رسانه ها۴/خبرگزاری ایسنا/رئیس جهاد دانشگاهی کشور:

۶۰ درصد طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی تجاری‌سازی شده است

ایسنا/اصفهان رئیس جهاد دانشگاهی گفت: از ابتدای تأسیس جهاد دانشگاهی تاکنون، بالغ بر ۱۲ هزار طرح فناورانه اجرا شده است که تاکنون حدود ۶۰ درصد این طرح‌ها تجاری‌سازی شده‌اند.

ادامه مطلب
درباره مصالح ملی به توافق برسیم / کشور به نگاه فناورانه نیاز دارد
از نگاه رسانه ها۳/خبرگزاری ایسنا/رئیس جهاد دانشگاهی:

درباره مصالح ملی به توافق برسیم / کشور به نگاه فناورانه نیاز دارد

ایسنا/اصفهان رئیس جهاد دانشگاهی گفت: باید در خصوص مصالح ملی کشور به توافق برسیم و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم، به طوری که با گردش‌های سیاسی تغییر نکند.

ادامه مطلب
جهاددانشگاهی سابقه درخشانی در پژوهش های کاربردی داراست
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان :

جهاددانشگاهی سابقه درخشانی در پژوهش های کاربردی داراست

امیر رضا نقش، معاون امور اقتصادی استانداری در آئین رونمایی از طرح فناورانه" تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور"، در جهادانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت: جهاددانشگاهی سابقه درخشانی در پژوهش های کاربردی داراست.

ادامه مطلب
بیش از ۶۵ درصد از پروژه های جهاد دانشگاهی، فناورانه و پژوهش محور است
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با حضور معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان:

بیش از ۶۵ درصد از پروژه های جهاد دانشگاهی، فناورانه و پژوهش محور است

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی در آئین رونمایی از طرح فناورانه" تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور" واحد صنعتی اصفهان گفت: بیش از ۶۵ درصد از پروژه های جهاد دانشگاهی، فناورانه و پژوهش محور است.

ادامه مطلب
طرح فناورانه" تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور"، در واحد صنعتی اصفهان، رونمایی شد
با حضور رییس جهاددانشگاهی:

طرح فناورانه" تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور"، در واحد صنعتی اصفهان، رونمایی شد

با حضور  رئیس جهاد دانشگاهی در واحد صنعتی اصفهان، طرح طرح فناورانه" تدوین دانش فنی استحصال نیکل و کبالت از مواد معدنی کشور"، در واحد صنعتی اصفهان، رونمایی شد.

ادامه مطلب
رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
توسط مرکز نوآوری و شتابدهی (منش )جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد:

رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » در جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

رویداد« تفکر استراتژیک در کارآفرینی » توسط مرکز نوآوری و شتابدهی (منش )جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب