آموزش و کارآفرینی - آرشیو

آزمون الکترونیکی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزار می شود
توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

آزمون الکترونیکی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزار می شود

با توجه به تمدید تفاهم‌نامه جهاد دانشگاهی و معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‌، آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب