آموزش و کارآفرینی - آرشیو

دوره صفر تا صد مالیاتی برگزار شد
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

دوره صفر تا صد مالیاتی برگزار شد

دوره آموزشی صفر تا صد مالیاتی در مرکز آموزش شماره ۲ جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار هوش مصنوعی برگزار شد

وبینار هوش مصنوعی برگزار شد

وبینار “هوش مصنوعی” به همت کارگروه هوش مصنوعی و مرکز آموزش الکترونیک جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و با شرکت بیش از ۳۴۰ مخاطب برگزار شد.

ادامه مطلب