آموزش و کارآفرینی - آرشیو

ارائه خدمات مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
مشاوره امروز، فردای بهتر؛

ارائه خدمات مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با حضور اساتید مجرب و با هدف ارائه خدمات تخصصی و توسعه فردی و سازمانی، انتخاب شغل، توسعه مهارت‌های کارآفرینانه و استراتژی‌های رشد کسب و کار آماده ارائه خدمات است.

ادامه مطلب