آموزش و کارآفرینی - آرشیو

برگزاری دوره های حسابداری ویژه بازار کار
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری دوره های حسابداری ویژه بازار کار

دپارتمان کارآفرینی و اشتغال معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در راستای پاسخگویی به نیاز صاحبان کسب و کار برای حسابداران متخصص و آشنا به امور جاری واحدهای اقتصادی دوره های آموزشی حسابداری خدماتی، بازرگانی و مالیاتی را در سه مرکز آموزش تخصصی برنامه ریزی و برگزار می کند.

ادامه مطلب
آموزش تولید محتوا با تلفن همراه
مرکز آموزش کامپیوتر و فنی مهندسی جهاد دانشگاهی برگزار می کند:

آموزش تولید محتوا با تلفن همراه

مرکز آموزش کامپیوتر و فنی مهندس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به فراگیران خود کمک می کند تا توسط تلفن همراه محتوای جذاب تولید کنند.

ادامه مطلب
توانمندسازی جوانان استان اصفهان جهت ورود به بازارکار
توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

توانمندسازی جوانان استان اصفهان جهت ورود به بازارکار

تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، شبکه سلامت اجتماعی و جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به منظور توانمند سازی نیروی متخصص و ایجاد اشتغال پایدار و مولد منعقد شده است.

ادامه مطلب