آموزش و کارآفرینی - آرشیو

برگزاری دوره های ایمنی در محیط کار ویژه پیمانکاران و کارکنان شرکت گاز
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری دوره های ایمنی در محیط کار ویژه پیمانکاران و کارکنان شرکت گاز

۳۵۰ نفر از کارکنان و پیمانکاران شرکت گاز استان اصفهان دوره های ایمنی در محیط کار را در جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با موفقیت گذرانده اند.

ادامه مطلب
تدوین بسته های آموزشی هوش مصنوعی و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

تدوین بسته های آموزشی هوش مصنوعی و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه

به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان بسته های آموزشی هوش مصنوعی و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه تدوین شد.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی برگزار شد
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

وبینار آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی برگزار شد

مرکز خدمات مشاوره و کارآفرینی مرکز آموزش الکترونیک معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان وبینار “آشنایی با سامانه مودیان مالیاتی” را برگزار کرد.

ادامه مطلب