آموزش و کارآفرینی - آرشیو

آماده سازی بسته های آموزشی حوزه هوش مصنوعی و تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز
به همت مرکز آموزش کامپیوتر و فنی مهندسی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

آماده سازی بسته های آموزشی حوزه هوش مصنوعی و تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز

جلسه هم اندیشی و نیازسنجی برگزاری دوره های هوش مصنوعی در مرکز آموزش کامپیوتر و فنی مهندسی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه هم اندیشی با هدف اشتغال آفرینی برگزار شد
با همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

جلسه هم اندیشی با هدف اشتغال آفرینی برگزار شد

جلسه هم اندیشی با هدف اشتغال آفرینی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور تشکیل شد.

ادامه مطلب
با همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

جلسه هم اندیشی با هدف اشتغال آفرینی برگزار شد

جلسه هم اندیشی با هدف اشتغال آفرینی بین جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور تشکیل شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارکاه آموزشی اصول مربی گری Coaching
توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری کارکاه آموزشی اصول مربی گری Coaching

کارگاه اصول مربی گری (Coching) ویژه مدیران اجرایی صنعت برق استان اصفهان توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
بیست و نهمین همایش ایمنی برگزار شد
با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شرکت برق منطقه ای اصفهان:

بیست و نهمین همایش ایمنی برگزار شد

بیست و نهمین همایش ایمنی با هدف ارتقای فرهنگ HSE با حضور مدیران و کارشناسان برق منطقه ای اصفهان در سالن همایش های نیروگاه اصفهان برگزارشد.

ادامه مطلب