آموزش و کارآفرینی - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تصحیح و نمره دهی رایتینگ آیلتس
به همت معاونت اموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تصحیح و نمره دهی رایتینگ آیلتس

کارگاه آموزشی تخصصی نحوه تصحیح و نمره دهی رایتینگ آیلتس ویژه مدرسین آیلتس توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان
به همت مرکز آموزش الکترونیک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان

مرکز آموزش الکترونیک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در راستای مسؤولیت های اجتماعی اقدام به برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان کرد.

ادامه مطلب