آموزش و کارآفرینی

کارگاه دانش افزایی مدرسین زبان انگلیسی با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در تدریس برگزار شد
به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

کارگاه دانش افزایی مدرسین زبان انگلیسی با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در تدریس برگزار شد

سی و پنجمین کارگاه دانش افزایی مدرسین زبان انگلیسی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در تدریس برگزار شد.

ادامه مطلب