فرهنگی - آرشیو

چهارمین نشست باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه ۸ کشور برگزار شد

چهارمین نشست باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه ۸ کشور برگزار شد

چهارمین نشست باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع‌طبیعی منطقه ۸ کشور، ۱۶ اسفند ماه، در سالن منتظر القائم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد، با دعوت سازمان دانشجویان واحد صنعتی اصفهان و میزبانی کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه یزد، با حضور دانشجویان فعال محیط زیست از استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و تعدادی از مسئولین سازمان دانشجویان در محل دانشگاه یزد  برگزار شد.

ادامه مطلب
فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد
در نشست تخصصی "بررسی چالش های فرهنگی دانشجویان" مطرح شد:

فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد

دکتر سعید شریفی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی،۱۲ اسفندماه، در نشست تخصصی "بررسی چالش های فرهنگی دانشجویان" در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: متاسفانه فهم کامل و جامعی نسبت به فرهنگ و دانشجو وجود ندارد و تجربه ی زیسته و نیز تحقیقات پژوهشگران هم این را تایید می کند.

ادامه مطلب
"رابطه های رنگی" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

"رابطه های رنگی" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

۷ اسفند ماه، با مشارکت گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد، کانون مشاوره خانواده و دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان، برنامه "رابطه های رنگی" در این دانشگاه با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.

ادامه مطلب
تقدیر از دانشجویان فعال در کانون های سازمان دانشجویان شعبه صنعتی اصفهان

تقدیر از دانشجویان فعال در کانون های سازمان دانشجویان شعبه صنعتی اصفهان

توسط شعبه سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی واحد، ۶ اسفندماه،  از خدمات ارزشمند اعضای فعال در کانون های معاونت فرهنگی واحد، با حضور رئیس، معاون فرهنگی و  جمعی از اعضای کانون های دانشجویی، تقدیر شد.

ادامه مطلب
نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی افتتاح شد
با حضور معاون جهاددانشگاهی:

نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی افتتاح شد

توسط کانون فرهنگ و هنر ایرانی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، با حضور دکتر بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و مهندس مرتضی تیموری رئیس واحد صنعتی اصفهان، نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی، در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی" برگزار شد

نشست تخصصی "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی" برگزار شد

توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد با همکاری معاونت فرهنگی- دانشجویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان، نشست تخصصی بررسی عوامل موثر بر مصرف کالا و خدمات ایرانی، یکم اسفندماه، در موسسه مذکور برگزار شد.

ادامه مطلب