فرهنگی - آرشیو

اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود یا در جایگاه مستبد
در نشست "فرهنگ نقد و نقد پذیری" مطرح شد:

اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود یا در جایگاه مستبد

عضو شورای علمی مدارس امین کشورگفت: اسلام نگاهش به انتقاد نگاه از نوع "نیاز" است، در حالی که ما اکنون در جامعه نوعی "فرار" از انتقاد را داریم. اگر انتقاد نباشد، ما یا در جایگاه منفعل خواهیم بود.

ادامه مطلب
تولید ۲۰ محصول توسط شرکت بهیار صنعت سپاهان
در برنامه تبیین شعار سال مطرح شد:

تولید ۲۰ محصول توسط شرکت بهیار صنعت سپاهان

مدیر عامل شرکت بهیار صنعت سپاهان در خصوص روند پیشرفت این شرکت دانش بنیان گفت: این شرکت از سال ۱۳۷۸ در زمینه ساخت دستگاه­های پزشکی و با تولید اولین برانکارد حرفه ای کشور شروع به فعالیت نموده و تا کنون موفق به تولید ۲۰ محصول مختلف شده ایم.

ادامه مطلب