فرهنگی - آرشیو

دو جلد کتاب تخصصی فرهنگی وارد بازار نشر شد
با مشارکت مدیر گروه نیاز سنجی و مطالعات فرهنگی واحد صنعتی اصفهان

دو جلد کتاب تخصصی فرهنگی وارد بازار نشر شد

کتاب های " راهبردهای فرهنگی برای جهان اسلام" و " راهبردهای اقدام فرهنگی برای مسلمانان خارج از جهان اسلام " به تالیف دکتر اکبر اعتباریان ، محمد تابش ، مهدی ستوده فرد و غلامرضا قجاوند مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی واحد ترجمه و تألیف شد .

ادامه مطلب
کتاب " محسن ما " رونمایی شد
توسط کانون فرهنگ و هنر ایرانی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

کتاب " محسن ما " رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، ۷ خرداد ماه، توسط کانون کانون فرهنگ و هنر ایرانی (ارغنون) جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، برگزار شد.

ادامه مطلب