فرهنگی - آرشیو

مسابقه عید غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

مسابقه عید غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد

مسابقه ترجمه، گویندگی و نقاشی از واقعه غدیر ویژه فراگیران مراکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب