فرهنگی - آرشیو

مهمترین معضل در دانشگاه، نا امیدی و بی‌انگیزگی دانشجویان است
در جلسه رییس واحد صنعتی اصفهان و معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان، مطرح شد:

مهمترین معضل در دانشگاه، نا امیدی و بی‌انگیزگی دانشجویان است

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان در جلسه با رییس واحد صنعتی اصفهان، گفت: مهمترین معضل در دانشگاه، نا امیدی و بی‌انگیزگی دانشجویان است.

ادامه مطلب
تولید محتوا در برنامه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
در قالب طرح ملی ایران مرز پرگهر صورت پذیرفت:

تولید محتوا در برنامه بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

بازدید از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، در قالب طرح ملی ایران مرز پرگهر با رویکرد تولید محتوا و انتشار در سایت و چاپ کتاب، توسط سازمان دانشجویان معاونت فرهنگ جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، انجام شد.

ادامه مطلب