فرهنگی - آرشیو

پنجمین دوره سلسله نشست های «موانع توسعه گرشگری الکترونیکـ » برگزار شد
توسط سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

پنجمین دوره سلسله نشست های «موانع توسعه گرشگری الکترونیکـ » برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، پنجمین دوره سلسله نشست­های صنعت گردشگری با موضوع " موانع توسعه گردشگری الکترونیک " به صورت برخط برگزار شد.

ادامه مطلب
اختتامیه پانزدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» پایان یافت/ تجلیل از واحد صنعتی اصفهان
با تقدیر از برگزیدگان؛

اختتامیه پانزدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» پایان یافت/ تجلیل از واحد صنعتی اصفهان

توسط مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی اختتامیه پانزدهمین دوره طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» با حضور معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، واحدهای برگزیده، مدیران صنعتی، و کارآفرینان برتر همکار در طرح برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزیدگان مسابقه گرامیداشت روز دانشجو در واحد صنعتی اصفهان اعلام شد

برگزیدگان مسابقه گرامیداشت روز دانشجو در واحد صنعتی اصفهان اعلام شد

پس از داوری آثار دریافتی مسابقه «کلیپ یک دقیقه ای» که به مناسبت گرامی داشت روز دانشجو توسط سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد، به سه نفر برتر جوایز نقدی تعلق گرفت.

ادامه مطلب