فرهنگی - آرشیو

چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ» وارد بازار نشر شد
به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ» وارد بازار نشر شد

در راستای حمایت از چاپ و نشر کتب مرتبط با کارآفرینی، چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ (راهنمای عملی برای رشد بهینه قارچ)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منتشر شد.

ادامه مطلب