فرهنگی - آرشیو

برگزاری نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالان اجتماعی عرصه خانواده

برگزاری نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالان اجتماعی عرصه خانواده

نشست هم‌اندیشی نخبگان و فعالان اجتماعی عرصه خانواده توسط مرکز تخصصی خانواده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با موضوع محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات شهری، برنامه و سیاست های اجرایی برگزار شد.

ادامه مطلب