فرهنگی - آرشیو

نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد.

ادامه مطلب