فرهنگی

نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان نمایشگاه ویژه حجاب و عفاف برگزار شد.

ادامه مطلب
خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد
توسط گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب ارائه شد

خلاصه گزارش فاز دوم طرح مطالعاتی پدیدار شناسی کشف حجاب در دانشگاه صنعتی اصفهان در شورای فرهنگی این دانشگاه ارائه شد.

ادامه مطلب
چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ» وارد بازار نشر شد
به همت شعبه انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان:

چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ» وارد بازار نشر شد

در راستای حمایت از چاپ و نشر کتب مرتبط با کارآفرینی، چاپ اول کتاب «نشانه‌های قارچ (راهنمای عملی برای رشد بهینه قارچ)» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان منتشر شد.

ادامه مطلب